Encyklopedia 2.0 Szkoły Podstawowej nr 6 w Inowrocławiu

Encyklopedia 2.0 Szkoły Podstawowej nr 6 w Inowrocławiu jest uzupełnieniem strony internetowej szkoły i oficjalnego blogu uczniów

niedziela, 13 maja 2012


angielski  
Do you speak English? Język angielski jest obecnie drugim najpopularniejszym językiem świata. Dzięki niemu możemy się porozumieć z ludźmi w niemal każdym zakątku Ziemi.  W naszej szkole języka angielskiego uczymy się już od samego początku, czyli od klasy I. Poznajemy alfabet angielski, pierwsze słowa i śpiewamy piosenki.
W klasach IV – VI, w miarę wzrostu umiejętności potrafimy  np.  zredagować 
przepis kulinarny, stworzyć  prezentację multimedialną czy też słowniczek terminów TIK. Starsze koleżanki zachęcają maluchy do nauki czytając im książki, prezentują też umiejętności praktyczne, np. przygotowując krótkie inscenizacje.

                                    Słowniczek terminów TIK

                                                 
                                                     

biblioteka
Biblioteka mieści się na trzecim piętrze Szkoły Podstawowej nr 6 w Inowrocławiu. Jej zasoby to ok. 16  000 tysięcy książek. Cztery lata temu została powiększona o Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej, dawny gabinet metodyczny. Znajdują się w nim cztery komputery wyposażone w myszki, klawiatury i słuchawki. W bibliotece funkcjonuje aktyw biblioteczny.  Pracujące bibliotekarki: Lidia Sosińska i Joanna Kraszkiewicz.

Biblioteka szkolna w Prezi

blogowanie 
Od 2010 roku szkoła realizuje ogólnopolski program Centrum Edukacji Obywatelskiej pod nazwą “Szkoła z klasą 2.0”. W ramach programu uczniowie uczą się blogowania. W roku szkolnym 2010/2011 aż 12 uczniów zostało nagrodzonych za prowadzenie swoich blogów. W ramach projektu powstał szkolny blog  Sami o sobie    prowadzony przez uczniów klasy VI c.


W roku szkolnym 2011/2012 uczniowie prowadzą blogi zespołowe. Klasa V c została blogową klasą, bo wszyscy uczniowie pracują z blogami i na blogach. Uczniowie tej klasy sami opisują i opowiadają o swojej pracy z TIK w ramach projektów.Poza programem “Szkoła z klasą 2.0” powstały blogi klasowe na Bloggerze. Wszystkie dostępne są z bloga szkolnego, a blog szkolny dostępny ze strony internetowej szkoły.

                               

                               


dyrektorzy i nauczyciele, czyli kadra pedagogiczna

                                                           

ekologia

w szkole to projekt dotyczący rozumienia potrzeb ekologicznych naszych uczniów w życiu codziennym. W ramach projektu uczniowie zbierali informacje na temat zaangażowania uczniów w akcje społeczne dotyczące zarówno ochrony środowiska, jak i sposobu ekologicznego trybu życia. Prowadzimy szereg akcji ekologicznych typu “Sprzątanie Świata”, “Dzień bez samochodu”, a także sukcesywną zbiórkę materiałów wtórnych typu: tonery, zużyte telefony komórkowe, płyty CD, nakrętki plastikowe, zużyte baterie. Nasi uczniowie poznają sposoby ponownego wykorzystania tych produktów. Nawiązaliśmy również współpracę z wieloma Parkami Narodowymi w Polsce i w Europie. Uczestniczymy również w sejmikach ekologicznych. Przygotowywaliśmy przedstawienia ekologiczne podnoszące świadomość naszych uczniów oraz ich rodziców. Uczniowie biorą udział i niejednokrotnie wygrywają konkursy ekologiczne. 

                                                             

film 
wirtualny spacer po Szkole Podstawowej nr 6 w Inowrocławiu  poprowadzi  po niektórych pomieszczeniach budynku naszej szkoły. wersja pełnoekranowa filmu

gazetka szkolna 
W ramach projektu koło redakcyjne  w maju 2012 r. zebrało dane na temat gazetek szkolnych wydawanych w Szkole Podstawowej nr 6 w Inowrocławiu. Pisma redagowane były przez uczniów i dla uczniów w następujących latach:

1995 - 1998 “Koperniczak” - ukazało się 10 numerów; gazetka wyróżniona w Wojewódzkim Konkursie Gazetek Szkolnych w Bydgoszczy. Redaktor naczelna Monika Czerwińska, nasza pierwsza Primus Inter Pares. Gazetkę reaktywowano w 2010 r., kiedy to ukazał się  z okazji 50-lecia szkoły numer jubileuszowy.  Opiekun Danuta Chwastek
2003/2004 -  “Wesoła gazetka” - zachowały się 4 numery. Wydane przez nauczyciela nauczania zintegrowanego. Przedstawia twórczość uczniów klasy III a. Opiekun Katarzyna Pawlak.
2003-2005 - “Dzwonek” - zachowało się 16 numerów. Opiekun Jolanta Mokos - Kawalerska.               

2007/2008 -  “Samouczek ortograficzny” - odnaleźliśmy 3 numery; opiekun Jolanta Mokos - Kawalerska.
2006 - 2009 - “Świetlikowe wieści” - zachowało się 16 numerów; tworzone przez nauczyciela świetlicy szkolnej, skierowane głównie do młodych odbiorców – uczniów klas I – III.Opiekun Lucyna Michalak.  

2006 - 2012  - “Szósteczka” - gazetka wydawana raz na miesiąc, skierowana do uczniów
klas I - III i IV - VI; w bibliotece znajdują się 32 numery. Opiekun Karolina Helińska.


Archiwalne numery gazetek odnaleźć można w bibliotece szkolnej.

Prezentacja o gazetkach

historia szkoły
O historii szkoły można przeczytać nie tylko w kronikach szkolnych, ale także na stronie internetowej naszej szkoły oraz w gazetce "Koperniczak" wydanej z okazji 50-lecia. W ramach projektu uczniowie przejrzeli kroniki szkolne i wykonali prezentację w Prezi, łącząc w niej teksty, zdjęcia, nagranie audio oraz filmik.
                      


hymn szkoły
Tekst szkolnego hymnu to utwór Wincentego Fabera, a muzykę skomponowała w 1973 r. nauczycielka naszej szkoły, obecnie przebywająca już na emeryturze, pani Lukrecja Sińska.


Czytał księgi, patrzył w gwiazdy nie przez noc i nie przez dwie.
Ludzie myślą, że to Słońce dookoła Ziemi mknie.
Ref. Cały świat się pomylił, Kopernik znalazł błąd,
że gwiazdy się kłóciły z mądrością starych ksiąg.
Wciąż myśl jego podziwiamy, bo są prawdą jego sny,
że planety wokół Słońca krążą niby złote ćmy.
Ref. Cały...
Internetowe Centrum Materiałów Edukacyjnych 
gromadzi materiały pozwalające na samodzielne poszerzanie wiadomości i umiejętności. W ramach projektu uczniowie stworzyli  bazę linków do ciekawych, interaktywnych stron i programów. Jest także zbiór materiałów pozwalających przygotować się do konkursów przedmiotowych. 
Bogatą ofertę edukacyjnych programów multimedialnych  zgromadzonych w bibliotece szkolnej uczniowie opracowali i zamieścili w szafie wirtualnej "Co kryje biblioteczna szafa?". Natomiast w prezentacji "Szósteczkowa Akademia Khana" umieszczone są filmiki instruktażowe  pozwalające na  samodzielne wykonanie m.in. prezentacji w Prezi, czy Fotocastu. W ICME znajdują się także filmiki edukacyjne i prezentacje z matematyki wykonane przez piątoklasistów. ICME będzie systematycznie  wzbogacane o kolejne pozycje, z których korzystać będą mogli uczniowie, rodzice i nauczyciele.

kalendarz 
jest stosowanym przez ludzi sposobem uporządkowania czasu. Stosuje się go po to, by lepiej organizować sobie życie. Kalendarz szkolny różni się od tego tradycyjnego tym, że nowy rok szkolny rozpoczyna się 1. września, a kończy w ostatnich dniach czerwca. Kalendarz szkolny pozwala zaplanować systematyczną pracę, a przy tym różne ciekawe wydarzenia i imprezy, które uatrakcyjniają i ubarwiają szkolną codzienność.    
                                                          Kalendarz imprez szkolnych SP6 kl.IIIc                                                         
                              

klasopracownia 
to sala lekcyjna przeznaczona do nauki danego przedmiotu. Wystrój klasy oraz środki dydaktyczne są ściśle związane z charakterem odbywających się tam zajęć.
Szkoła Podstawowa nr 6 w Inowrocławiu posiada dobrą bazę lokalową. Pracownie wyposażone są w nowoczesne środki dydaktyczne i sprzęt pozwalający na prowadzenie lekcji z wykorzystaniem TIK. Wystrój klas jest bardzo bogaty.

Obecnie w naszej szkole są:


wersja pełnoekranowa filmu


Kodeks 2.0
1.W szkole nie używamy telefonów komórkowych, poza sytuacjami wyjątkowymi.
2. Za zgodą nauczycieli możemy się z nimi komunikować drogą elektroniczną.
3. Z informacji w Internecie korzystamy samodzielnie i krytycznie.
   a) Pamiętamy o tym, że nie każda informacja w sieci jest prawdziwa.
   b) Korzystamy z zaufanych i polecanych przez nauczycieli stron internetowych.
   c) Nigdy nie kopiujemy informacji z danego źródła.
  d) Jeżeli wykorzystujemy informacje ze stron internetowych, podajemy źródła.
4. Dbamy o bezpieczeństwo w sieci. Chronimy swoje dane osobowe, hasła i kody.
5. Przestrzegamy zasad korzystania z portali społecznościowych (NK, Facebook)
6. Poznajemy netykietę i jej przestrzegamy.
7.  Poznajemy wybrane zagadnienia prawa autorskiego. Z sieci korzystamy zgodnie z
     prawem.
8. Wypowiadając się w sieci, ćwiczymy umiejętność poprawnego pisania.


                                                           

W 2012 roku po debacie szkolnej Kodeks został zmodyfikowany.

1.W szkole nie używamy telefonów komórkowych, poza sytuacjami wyjątkowymi.
2. Za zgodą nauczycieli możemy się z nimi komunikować drogą elektroniczną.
3. Z informacji w Internecie korzystamy samodzielnie i krytycznie.
a) Pamiętamy o tym, że nie każda informacja w sieci jest prawdziwa.
b) Korzystamy z zaufanych i polecanych przez nauczycieli stron internetowych.
c) Nigdy nie kopiujemy informacji z danego źródła.
d) Jeżeli wykorzystujemy informacje ze stron internetowych, podajemy źródło.
4. Dbamy o bezpieczeństwo w sieci. Chronimy swoje dane osobowe, hasła i kody.
5. Na portalach społecznościowych (NK, Facebook) przebywamy za zgodą rodziców.
6. Poznajemy netykietę i jej przestrzegamy.
7. Poznajemy wybrane zagadnienia prawa autorskiego. Z sieci korzystamy zgodnie z
prawem.
8. Wypowiadając się w sieci, ćwiczymy umiejętność poprawnego pisania.

nauczanie zintegrowane - pierwszaki w szkole
Nabór uczniów do klasy pierwszej corocznie poprzedzają “Drzwi otwarte” szkoły. Wtedy po raz pierwszy przyszli uczniowie widzą swoją przyszłą szkołę od wewnątrz oraz swoich przyszłych nauczycieli. Podjęcie przez dziecko nauki w szkole może być dla niego dużym stresem. Ważny jest więc bardzo okres adaptacyjny, który ma również za zadanie wytworzenie pozytywnego nastawienia do środowiska szkolnego, a przez to do chętnego podejmowania obowiązków szkolnych i uczestniczenia w życiu szkoły. Jak ten pierwszy okres życia szkolnego widzą sami pierwszoklasiści, pokazali w swoim projekcie.

to kompleks dwóch boisk  powstałych w 2009 roku, udostępnionych bezpłatnie dzieciom i młodzieży w celu aktywnego uprawiania sportu. Jedno z boisk przeznaczone jest do gry w piłkę nożną, drugie wielofunkcyjne do siatkówki i koszykówki. Oba boiska posiadają sztuczną nawierzchnię. UKS “Szóstka” to nasz szkolny klub sportowy. 


wersja pełnoekranowa

patron szkoły
27 lutego 1973 roku  odbyła się uroczystość nadania naszej szkole imienia Mikołaja Kopernika. Odczytano wtedy akt  nadania imienia, przekazano szkole sztandar, który ufundował  Komitet Rodzicielski i młodzież. Od tej pory 27 lutego obchodzimy bardzo uroczyście Święto Szkoły. W tym dniu w czasie zajęć dydaktycznych mówimy o patronie Mikołaju Koperniku, rozwiązujemy kosmiczne zagadki oraz zdobywamy dyplomy w różnych konkursach.
Inscenizacja o Mikołaju Koperniku
część I        część II         część III

 

Szkoła z klasą 2.0

I edycja rok szkolny 2010/2011

W roku szkolnym 2010/2011 nasza szkoła przystąpiła do programu Szkoła z klasą 2.0, którego organizatorem jest Centrum Edukacji Obywatelskiej. Zostaliśmy przyjęci do Laboratorium 2.0. Celem jest opracowanie zasad korzystania z nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) w szkołach. W I semestrze praca skupiała się na tworzeniu kodeksu  2.0. Kolejne półrocze przeznaczone było na realizację projektów edukacyjnych z wykorzystaniem TIK. Wszystkie zadania opisane zostały na blogach uczniów. W działania zaangażowanych było 5 nauczycieli oraz uczniowie klas  IVa, IVd, VIa, kl. VIc, kl. IIIc. Koordynatorem szkolnym była pani Danuta Chwastek. 

Wizytówka szkoły w I edycji programu na stronie CEO zawiera informacje o zrealizowanych działaniach 


II edycja rok szkolny 2011/2012

W tej edycji zostaliśmy przyjęci do Pilotażu 2.0 i tym samym znaleźliśmy się w grupie 30 szkół w Polsce, które realizowały dodatkowe zadania - sprawdzały 3 warianty sprzętu na zajęciach edukacyjnych (komputer na ucznia, komputer na zespół i praca z tablicą multimedialną). W II półroczu zrealizowany został szkolny projekt, w ramach którego powstała niniejsza encyklopedia. W działania zaangażowanych było 12 nauczycieli, a szkolnym koordynatorem programu była pani Danuta Chwastek.

Wizytówka szkoły w II edycji programu zawiera opisy działań wszystkich nauczycieli
i uczniów.

TIK - technologie informacyjno - komunikacyjne

W ramach Szkoły z klasą 2.0 wszyscy uczymy się TIKać, czyli korzystać z technologii informacyjno - komunikacyjnych. W roku 20010/2011 byliśmy zakwalifikowani do Laboratorium 2.0, a w roku szkolnym 20011/2012 jesteśmy w Pilotażu 2.0, co oznacza, że testujemy różne warianty pracy z komputerem i tablicą multimedialną. Uczniowie, ucząc się TIKać, zdobywają odznaki na blogach.

twórczość plastyczna 
 jest jedną z form działalności uczniów w szkole. Jest formą ekspresji, ale także formą kontaktu z najbliższym otoczeniem. Obejmuje różne elementy aktywności, takie jak: rysowanie, malowanie, modelowanie, lepienie i inne. Swoje umiejętności plastyczne w naszej szkole uczniowie mogą rozwijać na lekcjach plastyki oraz zajęciach pozalekcyjnych. Uczniowie tworzą, stosując różnorodne techniki plastyczne, które odgrywają ważną rolę w odkrywaniu i rozwijaniu ich indywidualnych uzdolnień artystycznych. Poprzez stosowanie wielu  technik plastycznych rozwijają  ogólną sprawność manualną, a także rozbudzają zainteresowanie plastyką. Poprzez dostarczanie wielu różnych akcesoriów, materiałów, narzędzi i środków oraz wskazywanie na różne możliwości ich wykorzystania uczniowie rozwijają swoją pomysłowość i wyobraźnię. Prace plastyczne są eksponowane na wielu wystawkach w klasach, korytarzach i świetlicy Zobaczcie prezentację, którą na temat twórczości plastycznej w naszej szkole przygotowały uczennice z koła plastycznego.wersja pełnoekranowa prezentacji

uczenie się 
jest czynnością mózgu. Każdy z nas inaczej odbiera świat poprzez zmysły : słuchu, węchu, smaku, dotyku i wzroku. Korzystamy ze wszystkich zmysłów, ale można zaobserwować  indywidualne tendencje. Aby łatwej było się uczyć, warto poznać swój preferowany zmysł uczenia się : wzrokowca, słuchowca,  kinestetyka  i  dotykowca.  
Co zrobić, aby uczyć się szybko i skutecznie? Wystarczy znać kilka technik, które ułatwią nam naukę.
organizacja uczenia się
- mapa myśli
- mnemotechniki, skojarzenia i haki pamięciowe